Kam půjdeme?

Plán akcí

Září

Informační schůzka pro rodiče

Opékání buřtíků

Ekocentrum Divizna, ZOO

Říjen

Podzimní výlet - stopavaná

Návštěva divadla

Návštěva  ZŠ

Edukační program - chování

Vítání občánků

Listopad

Přednáška s pracovnicí PPP

Zamykání lesa

Vánoční dílnička

Zpívání koled na návsi

Prosinec

Hudební představení - koledy

Mikulášská nadílka

Slavnostní oběd

Vánoční besídky

Leden

Závody v ježdíkování

Schůzka s rodiči - školní zralost

Ekocentrum Divizna

Divadlo v MŠ

Únor

Maškarní bál

Divadelní představení

Březen

Animační program

Odemykání lesa

Návštěva knihovny

Velikonoční dílnička

Velikonoční koleda a hledání pokladu

Duben

Dopravní soutěž

Den Země

Divadlo v MŠ

Návštěva zahradnictví

Čarodějnický den

Květen

Návštěva  ZŠ

Prezentace odpoledních aktivit

Kurz plavání

Školní výlet

Červen

Den dětí

Život v úlu

Školkiáda

Jarmareček

Loučení s předškoláky

Červenec

MŠ uzavřena

 

Přehled akcí je pouze informativní, a tudíž v něm lze v průběhu roku provádět dílčí změny.

 

 

 

MŠ Zásada 326 © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode