Vzdělávací program  

  Zaměření výchovné činnosti:

Školní vzdělávací programMějme se rádi, kamarádi“ je základní koncepcí výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy.

Naše hlavní priority ve výchově a vzdělávání dětí jsou:

    1. vztah k rodině, ke kamarádovi, k lidem;

    2. vztah k přírodě - hravá ekologie;

    3. vztah k lidovým tradicím a hodnotám.

Naše mateřská škola je venkovského typu, a proto se snažíme ukazovat dětem přednosti života na vesnici. Zaměření naší mateřské školy je všeobecné.

Vytváříme základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Rozvíjíme a upevňujeme kladný vztah k rodině a ke kolektivu. Učíme děti respektovat odlišnosti integrovaných dětí a radovat se z jejich úspěchů, vážit si práce ostatních a neničit vytvořené hodnoty.

Prostřednictvím tematických pracovních dílen se dětem snažíme přiblížit lidové tradice a zvyky. 

Smyslem naší výchovné činnosti je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Mít odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládne a dokáže.

 

   

Pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka: Alena Vávrová
   
Učitelky: Bc. Šárka Šípošová
  Marie Zurčínová
  Kateřina Hejnová
  Mgr. Anna Kozlovská  

 

MŠ Zásada 326 © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode